TBI Кредит

Ние от NItea договорихме за нашите клиенти изгодни лизингови условия с TBI кредит, за да може по-лесно и достъпно да извършете необходимите обновления в дома или офиса.

Условия на промоцията:
•    6 или 9 месечен срок на изплащане
•    Първа вноска на касата в магазина
•    0% лихва, 0 лв. такси, 0% ГПР
•    Период на промоцията 01.03.2016 – 30.05.2016 г.
Предложението е валидно за избрани стоки в магазините на NItea.
Пример:
При цена на стоката 1000 лв. и шест месечен срок на изплащане, клиента заплаща първа вноска в размер на 166.66 лв. на касата в магазина и пет равни месечни вноски по 166.66 лв. към TBI Bank. Обща дължима сума 1000 лв., ГПР към 01.06.2016г. - 0%

В наши дни много хора теглят TBI кредит. При тегленето на този вид кредит клиентите се идентифицират с лична карта, като това задължително трябва да бъде титуляра на договора. Освен това клиентът трябва да предостави на куриера копие на своята лична карта от двете страни. От своя страна куриерът е длъжен да предостави Искане-декларация за потребителски кредит и два екземпляра на договор за потребителски кредит. Това обаче са само част от нещата, които куриерът трябва да предостави на клиента. Освен това на клиента се дават два екземпляра на Застрахователен сертификат и Общи условия на застрахователното покритие. Ако кредитът е защитен, се дава и фактура. В Декларацията за потребителски кредит клиентът е длъжен да впише трите си имена, ЕГН, град и дата на съответните полета. След това той се разписва като „Кандидат”. Договорът за потребителски кредит се състои от пет страници. От първа до четвърта страница клиентът се разписва в долния десен ъгъл на „Потребител”.

               

На последната пета страница той вписва трите си имена и отново се подписва на „Потребител”. Съществува едно изключително важно обстоятелство относно попълването на декларацията. Всъщност тя се попълва единствено в случаите, когато стоката се предава на клиента физически, в момента на подписването на договора. Застрахователния сертификат и общи условия на застрахователното покритие са други документи, които са основен детайл при тегленето на TBI кредит. Клиентът се подписва в полето „Възложител” в договора за възлагане. Клиентският подпис е необходим още и на полето „Застрахован кредитополучател”. При „Получател” също е необходимо клиентът да постави своя подпис. След попълването на горепосочените документи и полагането на подписите на всички необходими места куриерът е длъжен да продължи за евентуално допуснати грешки или пропуски. За клиента непременно остава екземпляр от договора за потребителски кредит, оригинална фактура. Освен това той запазва и Застрахователен сертификат и Общи условия на застрахователното покритие ако кредитът е защитен. Не на последно по важност стои въпросът с наборът от документи, които клиентът е длъжен да върне към търговеца. С извършването на тази процедура практически се приключва с тегленето на потребителския кредит. По своя характер тя не е сложна, но изисква строга последователност.

 Клиентът връща на търговеца на първо място подписана Искане-декларация за потребителски кредит. Договорът за потребителския TBI кредит също се връща подписан. Следващо по важност е връщането на копието от личната карта, подписана вярно с оригинала. Трябва да се върнат още и подписано копие от фактурата и екземпляр от Застрахователния сертификат в случай, че кредитът е защитен. Ако преди това са се изисквали някакви други документи, те също трябва са се върнат подписани. Задължително е всички тези документи да бъдат подписани в присъствието на доставчика, който в случая е куриера. След това те се предават обратно на същото лице. Тегленето на такъв тип кредит е нещо напълно характерно в наши дни. Благодарение на изгодните условия за изплащане на месечните вноски той се погасява без сериозни финансови затруднения. Потребителският кредит се тегли най-вече за да се покрият спешни и належащи разходи, които не търпят отлагане.


Най-четено
Къде се намираме

Поради невъзможността да обработим всички телефонни запитвания компетеннтно, се налага да помолим нашите клиенти: Моля, използвайте контактната форма! Ние ще се свържем с вас възможно най-бързо!